ABQORA

Fars mənşəlidir, ab “su”, qora isə “kal üzüm” deməkdir (kal “üzüm suyu”, yəni “turş şirə” anlamını verir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ABİSSAL
ABLYASİYA

Digər lüğətlərdə