AC-YALAVAC

Birinci komponenti olan (acmaq, yəni “aş istəmək” demək olub) kəlməsinin dəyişmiş formasıdır. İkinci hissə isə yalın (lüt, olmayan, çılpaq) sözü ilə bağlıdır. Bütövlükdə sözün mənası “ac və lüt” deməkdir. Yalavac sözü bir vaxtlar həm də “səfir” mənasında işlədilib və əsli elavac olub, “elçi” deməkdir. Yalavac sözünün daha bir mənası “yolçu” demək olub və sözün əsli yolavac kimi qeydə alınıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AC
ACGÖZ

Digər lüğətlərdə