ADBAAD

Qədimdə bizim “və” mənasında (bu, ərəbcədir) işlədilən ma bağlayıcımız olub. Adbaad sözündəki ba həmin ma-nın dəyişmiş formasıdır (az-maz sözündə özünü saxlaya bilib). Söz admaad kimi olub, sonra adbaad şəklinə düşüb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)   

ADAŞ
ADDA-BUDDA

Digər lüğətlərdə