ADDA-BUDDA

Sözün əsli orda-burda kimi olub, sonra dəyişib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ADBAAD
ADDAMA

Digər lüğətlərdə