ANARI

O əvəzliyi bir vaxt an şəklində işlədilib (klassik ədəbiyyatımızda ol forması da olub). Arı hissəsi isə yer sözünün şəkilçiləşməsindən başqa bir şey deyildir: an+arı “o yer” (o tərəf) deməkdir. Müvafiq qaydada bəri (bura) sözü də “bu yer” birləşməsinin sadələşmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ANAEROBİOZ
ANATOMİYA