AĞACLIQ

Ağac məlumdur; -lıq omonim şəkilçidir, onun bir mənası qabaqlar, rusca “изобильно” mənasını verən müstəqil sözlə bağlı olub (bəzi türk dillərində lığa formasında ində də işlədilir). Dialektlərimizdə “çox doldurmaq” mənasını verən lığlamaq (lıxlamaq) sözü işlədilir. Lığcım, lığcam sözləri “ağzına qədər doldur­maq” mənasında Azərbaycanın qərb rayonlarında bu günə qədər də işlədilir. Deməli, ağaclıq “çox ağacı olan yer” kimi başa düşülə bilər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AĞACDƏLƏN
AĞADADAŞ

Digər lüğətlərdə