AĞANƏZƏR

“Ağanın nəzərində saxlanılan” deməkdir. Ağa bizim sözdür, nəzər isə ərəb mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AĞAMƏMMƏD
AĞARTMAQ

Digər lüğətlərdə