AĞAYAR

Ağa bizim sözdür, yar farsca “dost” deməkdir. Ağayar “ağanın dostu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AĞASI
AĞBAĞIR

Digər lüğətlərdə