ABITƏHƏR

прил. голубоватый
ABIRSIZLIQ-ARSIZLIQ
ABIYAÇALAN

Digər lüğətlərdə