ADƏMDƏN-XATƏMƏ

İlk peyğəmbərdən (Adəm) başlayaraq indiyə qədər (xatəm “sonuncu” deməkdir, görünür, xətm, xitam sözləri ilə qohumdur) olan, yəni “ilk peyğəmbərdən son peyğəmbərə” qədər deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ADƏM
ADƏT