AFƏRBƏYİM

yaradan, vücuda gətirən, yaradıcı bəyim və ya xanım.
AFƏR
AFƏRDƏ