ALDIRMAQ

Əlindən vermək; itirmək, döyüşdə itirmək, əsir vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ALDAMAQ
ALƏM-VAĞYƏ

Значение слова в других словарях