ALQAR VARMAQ

Yürüş etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ALQAR
ALLAF