ANŞIRMAQ

Bu, anma, anlamaq sözləri ilə kökdaşdır. Dialektlərdə “tanımaq” mə­nasında işlədilir. Sözün kökü andır və “şüur, bilmək” anlamlarını əks etdirən ad-feil omonimi olub, indi də anlamaq, anlayış, anmaq sözlərində özünü mühafizə edir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ANORTİT
ANTARKTİKA

Digər lüğətlərdə