ANQUT
ANLAQLI
OBASTAN VİKİ
Anlaqsızlıq
Anlaqsızlıq (rus. Невменяемость)- xroniki psixi xəstəlik, psixi fəaliyyətin müvəqqəti pozulması, kəmağıllıq və ya başqa psixi xəstəlik nəticəsində öz əməlinin faktiki xarakterini və ictimai təhlükəliliyini dərk etmək və ya onu idarə etmək iqtidarında olmama.

Digər lüğətlərdə