ARTIQ

ARTIQ – AZ Bacı, artıq söz lazım deyil (Ə.Haqverdiyev); Bacarmazsınız! Çünki milyonlardan yüz qat azsınız! (S.Vurğun).

ARTIQ – ƏSKİK Orada işləyənlərdən mənim nəyim artıqdır, nəyim əskikdir? (G.Hüseynoğlu).

ARSIZLIQ
ARTIQLIQ

Значение слова в других словарях