Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • DİKTOFON

  I сущ. диктофон (аппарат для записи и воспроизведения устной речи) II прил. диктофонный: 1. полученный, осуществляемый с помощью диктофона. Diktofon y

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • diktofon

  diktofon

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • DİKTOFON

  i. dictaphone

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • diktofon

  is. dictaphone m

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • mini-diktofon 2021

  mini-diktofon

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • ДИКТОФОН

  м xüs. diktofon (danışığı yazan aparat).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ДИКТОФОН

  диктофон (рахазвай гафар кхьидай ва ахпа абур акъуд хъийидай прибор).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • диктофон

  ...речи с целью воспроизведения её в случае надобности. Включить диктофон.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • диктофонный

  см. диктофон; -ая, -ое. Д-ая лента.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • diktofonlu

  diktofonlu

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • DICTAPHONE

  n diktafon

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • ...фон

  ...голос); вторая часть сложных слов. вносит зн.: звук, звучащий. Диктофон, мегафон, саксофон, телефон.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • надиктовать

  ...механической и т.п.) Надиктовать машинистке статью. Надиктовать на диктофон.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • DİKTORLUQ

  сущ. 1. работа диктора 2. должность диктора; diktorluq etmək быть диктором, работать диктором

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • DİKTORLUQ

  is. Diktor vəzifəsi, diktorun işi. Diktorluq etmək.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • телесуфлёр

  -а; м. Светящееся табло с текстом перед диктором телевидения.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • фономашинопись

  -и; ж. Машинопись с применением звуковоспроизводящей аппаратуры (диктофона, магнитофона) Новая специальность - фономашинопись. Освоить фономашинопись.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • микрофон

  микрофон.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • mikrofon

  mikrofon

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • MİKROFON

  [mikro... və yun. phone-səs.] микрофон (ванцин юзунар, электрикдин юзунриз элкъуьрдай, ван гужлу ийидай ва я яргъал мензилдив агакьардай прибор).

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • МИКРОФОН

  fiz. mikrofon.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • микрофон

  ...греч. mikrós - малый и phōn'ē - звук, голос) см. тж. микрофонный Прибор, преобразующий звуковые колебания в электрические для последующей передачи на

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • МИКРОФОН

  n. microphone, mike, device which converts sound waves into electronic signals for recording and amplification or broadcast

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • МИКРОФОН

  урус, сущ.; - да, -да; -ри, -ра сес яргъал мензилриз ракъурдай ва я ам артухардай алат. Микрофондихъ дикторди лугьузва: «Эхиримжи хабарар»

  Tam oxu »
  Ləzgi dilinin izahlı lüğəti
 • MİKROFON

  I сущ. микрофон (электроакустический прибор для преобразования звуковых колебаний в электрические). Mikrofonun qidalanma dövrəsi цепь питания микрофон

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • МИКРОФОН

  микрофон (сес гужлу ийидай прибор).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • MİKROFÓN

  [mikro… və yun. phone – səs] Səs titrəyişlərini elektrik titrəyişlərinə çevirən cihaz (səsi uzaq məsafələrə vermək, yaxud gücləndirmək üçün tətbiq edi

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • МИКРОФОН

  м fiz. mikrofon.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • MICROPHONE

  n mikrofon

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • FON

  ...verən ikinci tərkib hissəsi; məs.: meqafon, saksafon, telefon, diktofon.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • МИКРОФОННЫЙ

  микрофон söz. sif.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • MOUTHPIECE

  n 1. mikrofon; 2. züy

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • ELEKTRODİNAMİK

  ...bərkdanışan электродинамический громкоговоритель, elektrodinamik mikrofon электродинамический микрофон, физ. elektrodinamik induksiya электродинамиче

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • LENTLİ

  ...ленточный (снабжённый лентой, лентами). Lentli mikrofon ленточный микрофон, лентли репродуктор ленточный репродуктор

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • Dİ́KTOR

  [lat.] Radio və televiziya verilişlərini mikrofon qarşısında oxuyan işçi.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • микрофонный

  см. микрофон; -ая, -ое. М-ая трубка. М-ая мембрана.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • MİKROTELEFON

  I сущ. физ. микротелефон (узел телефонного аппарата, объединяющий микрофон и телефон – телефонная трубка) II прил. микротелефонный

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ELEKTROMAQNİT

  ...колебания 2. дествующий при помощи электромагнита. Elektromaqnit mikrofon электромагнитный микрофон, elektromaqnit ucadandanışan электромагнитный гро

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ZUMMER

  ...связь. зуммер (электрический прибор для подачи звуковых сигналов). Mikrofon zummeri микрофонный зуммер II прил. зуммерный. Zummer relesi зуммерное ре

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ларингофон

  ...(láryngos) - гортань и phōn'ē - звук, голос) см. тж. ларингофонный Микрофон, находящийся у гортани и являющийся частью телефонного аппарата в шлеме л

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • протараторить

  ...передышки. Протараторить басню, доклад. Протараторить что-то в микрофон. Протараторить с трибуны резолюцию суда. 2) Тараторить в течение какого-л. вр

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • МОДУЛЯЦИЯ

  ...tondan başqasına keçmə, ton sırasını dəyişdirmə; 2. rad. tex. mikrofon qarşısında çıxarılan səsin təsiri ilə elektrik cərəyanında əmələ gələn dəyişik

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • REPORTAJ

  ...съезда II прил. репортажный. Reportaj mikrofonu связь. репортажный микрофон

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • TƏZƏDƏN

  ...(M.Rahim); TƏKRAR O Könül, təkrar səhnəyə qayıdarkən yanaqlarında diktorun rəngli dodaqlarının izi qalmışdı (X.Hasilova); YENƏ Hacı sonra döşəkçəsi ü

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • выносной

  ...вне чего-л.; вынесенный куда-л. В-ая сейсмостанция. Выносной микрофон, прожектор. В-ая антенна. В-ое примечание. 2) спец. Запряжённый сбоку или спере

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • SELEKTOR

  ...selektor açarı селекторный ключ, selektor mikrofonu селекторный микрофон 2. осуществляемый с помощью селектора. Selektor danışığı селекторный разгово

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • İKİTƏRƏFLİ

  ...стеллаж, тех. ikitərəfli şkala двусторонняя шкала; ikitərəfli mikrofon связь. двусторонний микрофон; ikitərəfli bənd тех. двусторонняя скоба 2) произ

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • BUG

  ...adam (zarafat) bug2 v (-gg-) xəlvəti / gizli qulaq asmaq üçün mikrofon qoymaq / yerləşdirmək; 2. əsəbiləşdirmək, hirsləndirmək; 3. zəhləsini tökmək

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • SƏYYAR

  ...приёмник, səyyar lampa переносная лампа, səyyar mikrofon переносный микрофон, səyyar telefon aparatı переносный телефонный аппарат 4. разносный, выно

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • STUDİYA

  ...Studiya kamerası студийная камера, studiya mikrofonu студийный микрофон, studiya məşğələləri студийные занятия

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
OBASTAN VİKİ
Mikrofon
Mikrofon (yun. μικρός — kiçik, φωνη — səs) — səs dalğalarını elektrik siqnalına çevirən elektroakustik cihaz. Səsyazma prosesində ilkin mərhələ hesab edilir. Bir çox qurğularda (telefon, maqnitofon, radioqurğular) istifadə edilir. == Tarixi == Daha geniş insan qruplarıyla danışmaq üçün insan səsini ucaltmağa ehtiyac yaranmışdı. Buna nail olmaq üçün yaradılan ilk cihazlar akustik meqafonlar idi.Eramızdan əvvəl V əsrdə Yunanistana aid ilk nümunələrdən bəziləri amfiteatrlarda aktyorların səsini akustik şəkildə gücləndirən buynuz formalı ağız boşluqları olan teatr maskaları idi . 1665-ci ildə İngilis fizikçi Robert Hooke , hər ucuna bir stəkan taxılmış uzanan məftildən düzəldilmiş " həvəskarların telefonu " nu ixtirası ilə havadan başqa bir mühitlə ilk sınaq keçirdi . 1861-ci ildə Alman ixtiraçı Johann Philipp Reis, aralıq bir cərəyan istehsal edəcək bir titrəmə membranına yapışdırılmış metal bir zolaqdan istifadə edən erkən bir səs ötürücüsü (" Reis telefonu ") qurdu . 1876-cı ildə Alexander Graham Bell və Elisha Greydən erkən telefonlarda " maye verici " dizaynı ilə daha yaxşı nəticələr əldə edildi — diafraqma bir turşu həllində keçirici çubuqa yapışdırıldı. Ancaq bu sistemlər çox zəif səs keyfiyyəti verdi.
Litofon
Litofon (q.yun. λίθος - 'daş' və φωνή - 'səs') — daşdan hazırlanmış zərb musiqi alətləridir. Onlar idiofonlar adlnana musiqi alətlərinə aiddir . Mənşəyinə görə litofonlar həm süni, həm də təbii ola bilər (daşlar, daşlar, stalaktitlər, stalaqmitlər və s.). Mağaralarda müxtəlif hündürlükdə və müxtəlif tembrlərdə səslər verən daş qırışları var - görünür, bu xüsusiyyət qədim insana məlum idi. Belə ki, Azərbaycanın Qobustan dağ qoruğunda iki qavaldaş - təbii mənşəli ən qədim zərb alətləri-litofonlar qorunur . Litofon çalarkən səs zərbə ilə (toxmaq, başqa daş və s. ilə) yaranır; onun hündürlüyü sabit ola bilər . Litofonların özləri məqsədyönlü hazırlanmış alətlər kimi Neolit dövründə meydana çıxmışdır . Belə ki, 1949-cu ildə Cənubi Vyetnamda eramızdan əvvəl IV-III minilliklərə aid uzunluğu 65 ilə 100 sm arasında dəyişən on bir düzbucaqlı daş plitə aşkar edilmişdir.