AYTIŞMAQ

Deyişmək, höcətləşmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AYRUQ
AZĞUN