Azərbaycanca-rusca lüğətində VACİBAT sözü.

сущ. устар. необходимость
← VACİB

I прил. 1. необходимый, нужный. Vacib şeylər нужные вещи, vacib kitablar нужные книги, vacib kağız нужная бумага 2.

VACİBLİ →

прил. 1. необходимый, нужный 2. важный