Слово AHIL в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

Ərəbcə əhli (yaşlı) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

← AĞZIYELLİ

Ağzıqanlı variantı da var. Qan “od”, “isti” deməkdir. Buradakı “yel” qanın təhrifidir. (Bəşir Əhmədo

AXAR-BAXARLI →

Axarı türkmənlərin dəvə yunundan toxuduqları nazik və gözəl parça növüdür. Baxanda sanki adamın gözü