AZADƏLİK

bax azadlıq 1-ci mənada.
Dünyada eşq dərdini huşyar olan bilir; Azadəlik səfasını bidar olan bilir. S.Ə.Şirvani.
İstəyirəm gərçi mən azadəlik; Zənciri amma bacarıb açmaram. A.Səhhət.
[Mirzə:] Qaranlıqda qalanların işıq arzusunda, əsarətdə, zindanda qalanların azadəlik arzusunda olmaları təbiidir. Ə.Haqverdiyev.

Синонимы

  • AZADƏLİK azadəlik bax azadlıq
AZADƏ
AZADFİKİRLİ

Значение слова в других словарях