Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • ÖYƏC

  кил. ögəc.

  Tam oxu »
 • ÖYLƏ¹

  сущ. куьгьн. нисин.

  Tam oxu »
 • ÖYLƏ²

  куьгьн. кил. elə.

  Tam oxu »
 • ÖYMƏK

  гл. тариф авун, тарифун.

  Tam oxu »
 • ÖYNƏ

  сущ. нугъ. 1. кил. növbə; 2. тилит, -ра.

  Tam oxu »
 • ÖYNƏLİK

  сущ. нугъ. тилитдин; üç öynəlik dərman пуд тилитдин (пудра кьабулдай) дарман.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏDİCİ

  прил. чирдай, чирун макьсаддалди тир, билиг гудай.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏDİLMƏK

  məch. чирнаваз хьун, чирун.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNCƏK

  кил. öyrəncə(k)li.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNCƏ(K)Lİ

  прил. адет кьунвай, вердиш кьунвай, вердиш хьанвай, вердиш.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNCİ

  1. сущ. куьгьн. чирзавайди, ученик; 2. рах. кил. öyrəncə(k)li.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİLMƏK

  məch. чирзаваз хьун, чирун.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİŞ

  сущ. чирун, чирунин кар; чирунин тегьер (къайда).

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİŞLİ

  кил. öyrəncəkli.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİŞMƏK

  гл. сад-садав вердиш хьун, гуьр хьун, акахьун.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNMƏK

  гл. 1. чирун (жуваз); fransız dilini öyrənmək француз чӀал чирун; // кӀелна чирун, гьазур хьун (мес. тарсариз); 2

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNMİŞ

  прич. вердиш хьанвай, вердиш кьунвай, адет авунвай.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏŞMƏ

  f.is. кил. öyrəşmək.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏŞMƏK

  гл. 1. вердиш хьун, адет авун, куткун; 2. гуьр хьун, акахьун, вердиш хьун.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏTMƏK

  icb. 1. чирун (билиг, пеше, сенят); къалурун (мес. рехъ); 2. чирун, кьиле ттун, гъавурда ттун; ттарс гун; ərəb dilini öyrətmək араб чӀал чирун; 3

  Tam oxu »
 • ÖYÜD

  сущ. несигьат; öyüd almaq несигьат къачун, тербия къачун, меслят къачун; öyüd vermək несигьат гун, несигьат авун

  Tam oxu »
 • ÖYÜD-NƏSİHƏT

  кил. öyüd; öyüd-nəsihət vermək (etmək) кил. öyüd (öyüd vermək).

  Tam oxu »
 • ÖYÜDLƏMƏK

  гл. рах. несигьат гун, несигьат авун.

  Tam oxu »
 • ÖYÜDVERİCİ

  прил. несигьат гудай, несигьат квай (мес. гафар).

  Tam oxu »
 • ÖYÜMƏK

  гл. рикӀ элкъуьн, экъуьчун атун, сиви хъуткьунун, экъуьчиз кӀан хьун.

  Tam oxu »
 • ÖYÜNCƏK

  кил. öyüngən.

  Tam oxu »
 • ÖYÜNGƏN

  прил., сущ. вичи-вичел дамахдай, вичи-вич тарифдай, вич тарифунал рикӀ алай (кас).

  Tam oxu »
 • ÖYÜNGƏNLİK

  сущ. вичи-вичел дамахдай, вичи-вич тарифдай касдин хесет.

  Tam oxu »
 • ÖYÜNMƏK

  гл. 1. дамахун; 2. вичел дамахун, вичи-вич тарифун; дамах къачун, лавгъавал авун; 3. далу кутун, агъун, дамахун (мес

  Tam oxu »
 • ÖZ

  тӀв-эв. 1. вичин; вичиз талукь (хас, махсус) тир; кьилди вичин; öz kitabı вичин улуб; özü yazıb (ада) вичи кхьенва; özüm görmüşəm заз жуваз акунва; öz

  Tam oxu »
 • ÖZBAŞINA

  нареч. вичи-вичиз, вичиз чидайвал, садални алукь тавуна, садавайни жузун тавуна, хабар такьуна, рухсат къачун тавуна; // килигдай кас авачиз, кьилди-к

  Tam oxu »
 • ÖZBAŞINALIQ

  сущ. гьарада вичин кефиниз кӀандайвал авун, са кардал къанунриз, къайдайриз амал тавун, къанун гьисаба такьун

  Tam oxu »
 • ÖZBƏK

  сущ. уьзбек, узбек; özbək dili уьзбек чӀал.

  Tam oxu »
 • ÖZBƏKCƏ

  прил., нареч. уьзбек чӀалал (мес. рахун); özbəkcə jurnal уьзбек чӀалал журнал.

  Tam oxu »
 • ÖZCƏ

  прил. вичин; жуван; вичиз (жуваз) талукь тир.

  Tam oxu »
 • ÖZƏK

  сущ. 1. рикӀ, къен, яр (кӀарасдин, ттаран ва мс. къен, юкь); 2. пун, чӀичӀ (буьвелдин, гъура квай хирен); özək bağlamaq кил

  Tam oxu »
 • ÖZƏKLƏMƏK

  гл. чӀичӀ гъун, пун гъун (буьвелди).

  Tam oxu »
 • ÖZƏKLİ

  прил. чӀичӀ авай, чӀичӀ квай (буьвел).

  Tam oxu »
 • ÖZFƏALİYYƏT

  сущ. харусенятда пешекар артистар галачиз гьакӀ чпин къуватралди кьиле тухудай театр, манияр, хор, кьуьлер ва мсб

  Tam oxu »
 • ÖZGƏ

  1. прил. маса; ччара; // са хзандай, са коллективдай ва мс. тушир (мес. аял); 2. сущ. масад, ччарад; ччаради; // ччарадан, масадан

  Tam oxu »
 • ÖZGƏYERLİ

  сущ. ччара чкадинди, маса чкадай (уьлкведай) атанвайди, ччара кас, яд кас.

  Tam oxu »
 • ÖZGÜN

  прил. вичиз махсус, вичиз хас тир; вичин.

  Tam oxu »
 • ÖZLƏMƏK

  гл. шаир. вил хьун, цӀигел хьун, акваз кӀан хьун, гьасретда хьун.

  Tam oxu »
 • ÖZLÜ

  прил. алкӀидай, кикӀидай, киленж хьтин; экьи хьтин (мес. затӀ).

  Tam oxu »
 • ÖZLÜLÜK

  прил. экьивал, къативал, алкӀун; // экьивилин, къативилин, алкӀунин; məhlulun özlülük dərəcəsi легьедин экьивилин (алкӀунин) дережа

  Tam oxu »
 • ÖZLÜYÜNDƏ

  нареч. 1. вичи-вичик(ди), вичин хиялдай, вичин фикирдай, вичин фагьумдалди (мес. фикирун); 2. ччарадаказ кьадамаз, текдаказ, кьилди; вичин мана жигьет

  Tam oxu »
 • ÖZÜAÇILAN

  прил. вич-вичикди (вичи-вичиз) ахъа жедай, автоматик ахъа жедай (мес. рак).

  Tam oxu »
 • ÖZÜBOŞALDAN

  прил. (ппар) вичи ичӀирдай, вичи бушардай (мес. машин).

  Tam oxu »
 • ÖZÜL

  сущ. хандакӀ, кӀалуб, фундамент; бине, диб, темел (кӀвалин, дараматдин).

  Tam oxu »
 • ÖZÜLLÜ

  прил. хандакӀ (фундамент, темел) авай.

  Tam oxu »