Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • ƏBA

  кил. aba¹.

  Tam oxu »
 • ƏBABİL

  [ər.] сущ. дагъдин чубарук.

  Tam oxu »
 • ƏBALI

  кил. abalı.

  Tam oxu »
 • ƏBCƏD

  [ər.] сущ. кугьн. 1. къадим араб хафалагдин сифтегьан кьуд хаф; 2. хафалаг манада; // пер. сифтегьан чирвилер, савад; // əbcəd hesabı са затӀунал кхье

  Tam oxu »
 • ƏBD

  [ər.] сущ. куьгьн. лукӀ, къул.

  Tam oxu »
 • ƏBƏ¹

  сущ. нугъ. легъв, чухур (аялрин къугъуна къенез кӀерецӀар, шуьмягъар ва мс. вегьидай чухур).

  Tam oxu »
 • ƏBƏ²

  сущ. рах. мамачи.

  Tam oxu »
 • ƏBƏÇİ

  сущ. нугъ. мамачи.

  Tam oxu »
 • ƏBƏÇİLİK

  сущ. нугъ. мамачивал; əbəçilik etmək мамачивал авун.

  Tam oxu »
 • ƏBƏD

  [ər.] нареч. эхир авачир къвезмай вахт; эбеди, гьамишалух.

  Tam oxu »
 • ƏBƏDA

  [ər.] клас. 1. кил. əbədən; 2. эбеда, гьич, асла.

  Tam oxu »
 • ƏBƏDƏN

  [ər.] нареч. эбеда, гьич, гьич са чӀавузни, асла, къетӀи.

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİ

  [ər.] прил., нареч. эбеди (1. мидаим, даими, гьамишалух; // рекьин тийир, гьамиша яшамиш жедай; эхир авачир, и кьил-а кьил авачир; 2

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLƏŞDİRMƏK

  icb. 1. эбеди авун, гьамиша (эбеди яз) рикӀера амукьдайвал авун; 2. даими (эбеди) авун, гьамишалух авун

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLƏŞMƏK

  гл. эбеди хьун, гьамиша яшамиш хьун.

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLİK

  сущ. эбедивал, мидаимвал, даимивал; гьич са чӀавузни куьтягь тахьун, акьалтӀ тавун.

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİYYƏN

  [ər.] нареч. эбедидаказ, эбеди, даими, гьамишалух.

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİYYƏT

  [ər.] сущ. 1. эбедивал, мидаимвал, даимивал; 2. эхир авачир, куьтягь тежер, акьалтӀ тийир къвезмай вахт; ** əbədiyyətə qovuşmaq эбеди хьун

  Tam oxu »
 • ƏBƏS

  [ər.] прил. нагьакьа, файдасуз, нагьахъ; // əbəs yerə а) нагьакьа, лазимсуздаказ, файдасуздаказ, гьавайда; б) чӀагьнакьа, асассуз, себебсуз, са себебн

  Tam oxu »
 • əbəs-əbəs

  нареч. нагьакьа; са себебни авачиз.

  Tam oxu »
 • ƏBƏVEYN

  [ər.] сущ. куьгьн. диде-буба, дидени буба.

  Tam oxu »
 • ƏBİR

  [ər.] сущ. клас. ənbər.

  Tam oxu »
 • ƏBLƏH

  [ər.] прил. ахмакь, сефигь, сарсах, кьиле затӀ авачир, бубутӀ.

  Tam oxu »
 • ƏBLƏHCƏSİNƏ

  нареч. ахмакьдаказ, сарсахдаказ, кӀамайдаказ.

  Tam oxu »
 • ƏBLƏHLİK

  сущ. ахмакьвал, сефигьвал, сарсахвал, бубутӀвал.

  Tam oxu »
 • ƏBNA

  [ər. “ibn” söz. cəmi] сущ. клас. веледар, рухваяр.

  Tam oxu »
 • ƏBR

  [fars.] сущ. клас. циф; // əbri-bahar гатфарин циф; əbri-siyah чӀулав цифер; əbri-neysan марф къурдай цифер

  Tam oxu »
 • ƏBRƏŞ

  прил. 1. хал(ар) алай, халхал; 2. гъиле хвенвай (мес. гьер).

  Tam oxu »
 • ƏBRİŞİM

  [fars.] сущ. 1. пекдин гъалар, пек; 2. бот. ибришим, акация (ттар).

  Tam oxu »
 • ƏBRU

  [fars.] сущ. клас. рацӀам.

  Tam oxu »
 • ƏBYƏZ

  [ər.] прил. клас. лацу.

  Tam oxu »
 • ƏCAİB

  [ər.] прил. ажайиб (1. гзаф тажублу, гъариба, такур хьтин, аламат жедай хьтин, аламатдин; // сущ. аламат жедай, гзаф тажублу, вилериз такур затӀ; // а

  Tam oxu »
 • ƏCAİB-QƏRAİB

  [ər.] кил. əcaib 1).

  Tam oxu »
 • ƏCAİBXANA

  [ər. əcaib və fars. ...xanə] сущ. музей.

  Tam oxu »
 • ƏCAİBLİK

  сущ. ажайибвал, ажаиб затӀунин гьал ва ери.

  Tam oxu »
 • ƏCDAD

  [ər. “cədd” söz. cəmi] сущ. аждад, чӀехи бубаяр, улу бубаяр.

  Tam oxu »
 • ƏCƏB

  [ər.] прил. ажеб (1. клас. тажублу, гъариба; 2. хъуьруьн къведай, мезелу, гзаф гъариба; 3. лап хъсан, лап иер, гзаф гуьзел; əcəb kitabdır ажеб улуб я;

  Tam oxu »
 • ƏCƏBA

  [ər.] кӀус. ажеба, мегер; жал, -тӀа (жузнадин цӀарафра тажубвал, шаклувал, кьве рикӀин хьун къалурдай кӀус)

  Tam oxu »
 • ƏCƏBCƏ

  рах. кил. əcəb (1,2,6).

  Tam oxu »
 • ƏCƏL

  [ər.] сущ. ажал; кьиникь, рекьидай чӀав; // əcəl girləmək кил. əcəli gəlmək; əcəli gəlmək (çatmaq, tamam olmaq, yetmək) ажал агакьун, рекьидай вахт хь

  Tam oxu »
 • ƏCƏLƏ

  [ər.] сущ. 1. тадивал, гьерекатун; тади къачун, тади акатун, са кар тади кваз ийиз алахъун, сабурсузвал авун; // əcələ etmək тади авун (къачун, акатун

  Tam oxu »
 • ƏCƏLƏLİ

  прил. тади, тадиз авун лазим тир, тади квай, таз тежер (мес. са кар).

  Tam oxu »
 • ƏCƏLMÜƏLLƏQ

  [ər.] рах. хабарни авачиз хьайи, тӀебии тушир кьиникь.

  Tam oxu »
 • ƏCƏLSİZ

  нареч. ажалсуз, вахтсуз, вахт тахьанамаз (мес. кьин).

  Tam oxu »
 • ƏCƏM

  [ər.] сущ. ажем (1. куьгьн. виликра араб тушир халкьариз ва абурун векилриз, гзафни-гзаф иранвийриз лугьудай тӀвар; 2

  Tam oxu »
 • ƏCƏMİ

  [ər.] прил. куьгьн. ажеми (1. араб тушир; 2. иранви, фарс; 3. пер. ччаради, масади, яд).

  Tam oxu »
 • ƏCƏR

  сущ. цӀийивал, цӀийи хьунухь.

  Tam oxu »
 • ƏCƏRİ

  сущ. цӀийи, цӀеп-цӀийи, лап цӀийи, алукӀ тавунвай.

  Tam oxu »
 • ƏCƏRLİ

  кил. əcəri; əcərli xalça цӀийи халича.

  Tam oxu »
 • ƏCİB(Ə)

  [ər.] кил. əcaib.

  Tam oxu »