Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • UZADILMA

  f.is. кил. uzadılmaq.

  Tam oxu »
 • UZADILMAQ

  məch. яргъи авунваз хьун (мес. рехъ, са месэла).

  Tam oxu »
 • UZAĞI

  кил. uzaqbaşı.

  Tam oxu »
 • UZAQ

  прил., нареч. 1. яргъал, мукьвал тушир, яргъа авай, яргъал тир, яргъал алай, яргъа; uzaq yerlər яргъал чкаяр; uzaq məsafə яргъал мензил; 2

  Tam oxu »
 • UZAQ-UZAQ

  прил. гзаф яргъал (тир); яргъал-яргъал (мес. уьлквеяр).

  Tam oxu »
 • UZAQBAŞI

  нареч. вини кьил, вахтун гьисабдалди лап яргъал, лап геж.

  Tam oxu »
 • UZAQDAN-UZAĞA

  нареч. 1. яргъалди, яргъалай, яргъай, яргъал мензилдай, мукьув гвачир гьалда; 2. пер. яргъалай, къерехдихъай; бегьем ччин тийиз, такунамаз, таниш туши

  Tam oxu »
 • UZAQGÖRƏN

  прил. аяндар (са затӀунин эхир, нетижа гьикӀ жедатӀа виликамаз ччир жедай, акваз алакьдай, басаратлу); игьтиятлу, тедбирлу

  Tam oxu »
 • UZAQGÖRƏNLİK

  сущ. аяндарвал, басаратлувал; игьтиятлувал, тедбирлувал.

  Tam oxu »
 • UZAQGÖRÜCÜ

  кил. uzaqgörən.

  Tam oxu »
 • UZAQGÖRÜCÜLÜK

  кил. uzaqgörənlik.

  Tam oxu »
 • UZAQLAŞDIRMA

  f.is. кил. uzaqlaşdırmaq.

  Tam oxu »
 • UZAQLAŞDIRMAQ

  гл. 1. яргъазун, яргъа(з) авун; яргъаз къакъудун; 2. яргъал вегьин, гежарун (вахт, кар); 3. алакъаяр атӀун, сад-садавай къакъудун, ччара авун; 4

  Tam oxu »
 • UZAQLAŞMA

  f.is. кил. uzaqlaşmaq.

  Tam oxu »
 • UZAQLAŞMAQ

  гл. 1. яргъа(з) хьун; яргъаз фин, яргъаз къакъатун; яргъаз къакъучӀун; яргъаз акъатун; kənddən uzaqlaşmaq хуьруьвай яргъа хьун; 2

  Tam oxu »
 • UZAQLIQ

  сущ. 1. яргъалвал (мензилдин-рекьин яргъивал); мукьвал тахьун, яргъал хьун; yolun uzaqlığı рекьин яргъалвал; // кьве чкадин (нукьтадин) арада авай мен

  Tam oxu »
 • UZAQLIQÖLÇƏN

  сущ., прил. яргъалвал алцумдай (прибор).

  Tam oxu »
 • UZAQVURAN

  прил. яргъаз ядай, яргъал мензилдиз ядай; гуьлле яргъаз фидай (мес. тупар).

  Tam oxu »
 • UZANDIRMA

  f.is. кил. uzandırmaq.

  Tam oxu »
 • UZANDIRMAQ

  icb. къаткурун, агалтарун, яргъи авун; агалтуниз мажбур авун (мес. азалуди).

  Tam oxu »
 • UZANIB

  GETMƏK кил. uzanmaq 3).

  Tam oxu »
 • UZANIQLI

  нареч. яргъи авунвай гьалда.

  Tam oxu »
 • UZANIŞMAQ

  qarş. къаткун, агалтун (гзафбур санал).

  Tam oxu »
 • UZANMA

  f.is. кил. uzanmaq.

  Tam oxu »
 • UZANMAQ

  гл. 1. яргъи хьун, кьаткун, агалтун (мес. чилел, дивандал); yerdə uzanmaq чилел яргъи хьун; böyrü üstə uzanmaq са къвалахъ яргъи хьун; 2

  Tam oxu »
 • UZAŞDIRMA

  f.is. кил. uzaşdırmaq.

  Tam oxu »
 • UZAŞDIRMAQ

  кил. uzaqlaşdırmaq.

  Tam oxu »
 • UZAŞMAQ

  кил. uzaqlaşmaq.

  Tam oxu »
 • UZATMA

  f.is. кил. uzatmaq.

  Tam oxu »
 • UZATMAQ

  гл. 1. яргъи авун (мес. чӀарар, вахт); saqqalını uzatmaq ччуру яргъи авун; dırnaqlarını uzatmaq кикер яргъи авун; // яргъивал артухарун; // гежарун; в

  Tam oxu »
 • UZLAŞDIRILMAQ

  məch. сад-садав кьур (кутугай, туькӀвей) гьалдиз гъанваз хьун.

  Tam oxu »
 • UZLAŞDIRMAQ

  гл. 1. (сад-садав) кьадайвал (кьурвал) авун, дуьз къведайвал авун, кьадай (кьур) гьалдиз гъун, сад-садав кьурун; 2

  Tam oxu »
 • UZLAŞMA

  1. f.is. кил. uzlaşmaq; 2. грам. согласование, сад-садав кьун (предложенидин членрикай садан форма муькуьдав кьун, мес

  Tam oxu »
 • UZLAŞMAQ

  гл. 1. кьун, сад-садав кьун, дуьз атун (мес. кьве проект сад-садав); onun sözü işi ilə uzlaşmır адан гафари крарихъ галаз кьазвач; 2

  Tam oxu »
 • UZUN

  прил. 1. яргъи; uzun ip яргъи еб; uzun saç яргъи чӀарар; uzun gecələr яргъи йифер; uzun paltar яргъи ппек; borc verənin dili uzun olar

  Tam oxu »
 • UZUN-CAYDAQ

  кил. uzundraz.

  Tam oxu »
 • UZUN-UZADI

  1. прил. гзаф яргъи (мес. ихтилат); 2. нареч. яргъалди, гзаф вахтунда (мес. рахун).

  Tam oxu »
 • UZUN-UZUN

  прил., нареч. яргъи-яргъи, гзаф яргъи.

  Tam oxu »
 • UZUNAYAQ(LI)

  прил. кӀвачер яргъи, яргъи кӀвачер квай (мес. леглег).

  Tam oxu »
 • UZUNBALDIR(LI)

  прил. яргъи скӀамар авай, скӀамар (кӀвачин цӀемер) яргъи ва шуькӀуь.

  Tam oxu »
 • UZUNBAŞ(LI)

  прил. яргъишуькӀуь кьил авай, кьил яргъишуькӀуь.

  Tam oxu »
 • UZUNBIĞ(LI)

  прил. яргъи спелар авай, спелар яргъи.

  Tam oxu »
 • UZUNBOĞAZ(LI)

  прил. 1. туьд яргъи, яргъи туьд авай (мес. бутулка); 2. кух яргъи, яргъи кух галай (мес. гуьлуьтар, чекмеяр)

  Tam oxu »
 • UZUNBOY(LU)

  прил. буйдиз яргъи (кьакьан), яргъи (кьакьан) буй авай, кьакьан буйдин.

  Tam oxu »
 • UZUNBOYUN

  прил. гардан яргъи, яргъи гардан авай.

  Tam oxu »
 • UZUNBURUN¹

  прил. нер яргъи, яргъи нер авай (квай).

  Tam oxu »
 • UZUNBURUN²

  сущ. ветӀ (бязи районра ветӀериз лугьудай тӀвар).

  Tam oxu »
 • UZUNBUYNUZ(LU)

  прил. крчар яргъи, яргъи крчар авай (мес. гамиш).

  Tam oxu »
 • UZUNCA

  прил. гзаф яргъи, лап яргъи.

  Tam oxu »
 • UZUNÇƏKƏN

  кил. uzunsürən.

  Tam oxu »