BÜTPƏRƏSTLİK

təbiətin cisim və əşyalarını ilahləşdirən, ibtidai dinlərin \[animizm, fetişizm, totemizm, şamanizm və s.\] zəminində yaranmış dini etiqad. Farscadan dilimizə keçmişdir. Bütə artırılan pərəsət şəkilçisi nəyəsə olan aludəçiliyi bildirir.
BÜROKRATİYA
BÜYÜ

Значение слова в других словарях