BƏRTƏRƏFLİLİK

\[alm. Athebuag – ləğv etmə, kənar etmə, qoruyub saxlama\]. – kənarlaşdırma, uzaqlaşdırma, aradan götürmək. Hegel fəlsəfəsində geniş işlədilən termindir. Dilimizdə nadirən işlədilən bir kəlmə olaraq daha çox uzaqlaşdırma anla-mında işlənir.
BƏRABƏRLİK
BƏŞƏRİYYƏT