BAĞIMSIZ

Müstəqil. Türk mənşəli qədim sözdür. Bağlı olmayan, özgür, müstəqil deməkdir. Bağı, əlaqəsi olmayan, bağla-rından xilas olmuş anlamına gəlir.
BAĞ
BARIŞ

Значение слова в других словарях