BAĞRIQARA

BAĞRIQARA – XOŞBƏXT Bir ildir ki, bağrıqaradır, müsibət üz vermişdi. Siz ey göy üzündə uçan durnalar; Deyin, xoşbəxtəmmi? (S.Vurğun).

BAĞLI
BAHADIR

Значение слова в других словарях