BACATƏMİZLƏYƏN
BACICIQ, BACICIĞAZ

Digər lüğətlərdə