BAMBILI

BAMBILI – AĞIR Həmin bu mərkəzin bərəkətindəndir ki, mən bu bambılı Əhmədin yanında olmuşam bir balaca uşaq... (C.Məmmədquluzadə); Ağır adamdır, hərdənbir başını qaldırıb məclisə göz gəzdirirdi.

BAMBALACA
BAMƏZƏ

Значение слова в других словарях