CÜNG

is. [ fars. ] Şairlərin seçmə əsərləri, yaxud beytlərin əlyazma toplusu. Fars dilində yazılmış cüng.
CÜNB
CÜR

Значение слова в других словарях