CÜRƏ₂

sif. Çox balaca, çox kiçik, xırdaca, boy atmamış, sısqa. Cürə uşaq.

Синонимы

  • CÜRƏ qısaboy — bəstəboy — gödəkboy
  • CÜRƏ forma — növ

Омонимы

  • CÜRƏ CÜRƏ I is. zool. Ördəyəoxşar kiçik su quşu. CÜRƏ II is. Forma, növ. Yox, insanlar anadan bir cürə doğulmayır (Ə
CÜRƏ₁
CÜRƏ₃

Значение слова в других словарях