CƏFA

страдания, муки
CƏDVƏL
CƏFAKEŞ

Digər lüğətlərdə