CAH-CALALLI

sif.
1. Təntənəli, dəbdəbəli, təmtəraqlı, büsatlı, əzəmətli, möhtəşəm. Cah-calallı saray. Cah-calallı ziyafət.
– Gecə xanın evində cah-calallı bir məclis qurulmuş, sazandalar öz yerlərini tutmuşdular. Ə.Məmmədxanlı.
[Abbas ağa ilə Mahmud] danışa-danışa xeyli yol gəlmişdilər.
Bu zaman qarşıdan gələn cah-calallı bir dəfn mərasiminə rast gəlib, söhbətlərini kəsdilər. P.Makulu.

2. Qaş-daş içində olan, bəzəkli.
Leylək… cah-calallı xanımın qabağında nə qədər qul kimi dayanıb onun ağ pambıq əllərinə su töksə də, xanım onu saya salmır, meydanın ortasına sancılan ələm ağacınca hesab eləmirdi. S.Rəhimov.

Синонимы

  • CAH-CALALLI cah-calallı bax dəbdəbəli
  • CAH-CALALLI təntənəli — dəbdəbəli
  • CAH-CALALLI varlı — hallı — dövlətli
CAH-CALAL
CAHAN

Значение слова в других словарях