CİKKİLDƏMƏK

чирикать, щебетать
CİK-CİK
CİKLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə