COMƏRDLİK

щедрость, великодушие
COMƏRDLƏNMƏK, COMƏRDLƏŞMƏK
COMƏRDLİKLƏ, COMƏRDCƏSİNƏ

Digər lüğətlərdə