DÖNGƏ

(Oğuz)
arı pətəkləri saxlanılan yerin ətrafına çəkilmiş çəpər
DÖNƏYƏ
DÖNGƏLƏMƏK

Значение слова в других словарях