DÖRDBUCAQLI

четырехугольный
DÖRDBUCAQ
DÖRDCƏ

Digər lüğətlərdə