DÖRDKÜNCLÜ

четырехугольный
DÖRDKÜNC
DÖRDQAT

Digər lüğətlərdə