DÜBARƏ

zərf [ fars. ]
1. İkinci dəfə, təkrar. Dübarə gəldi, yenə getdi.
– Bu halda həyətdə dübarə qalmaqal qopur. M.F.Axundzadə.
Yusifin sanma dübarə görə Yəqub üzünü. X.Natəvan.
Fərhad Aslanın sualına cavab vermədi.
Aslan dübarə soruşdu… C.Cabbarlı.
Herbert tapşırığını verib yenicə qurtarmışdı ki, Əhməd dübarə içəri girib təzim elədi. Ə.Vəliyev.

2. bax dülər.

Синонимы

  • DÜBARƏ dübarə bax təzədən
  • DÜBARƏ təkrar

Этимология

  • DÜBARƏ Farsca dü “iki”, barə isə “dəfə” deməkdir (“ikinci dəfə” anlamını verir).Dü şeş (iki şeş) qəlibi üzrə əmələ gəlib
DÜA
DÜBBƏ

Значение слова в других словарях