DÜBBƏDÜZ

sif. Dümdüz, tamamilə düz.

Этимология

  • DÜBBƏDÜZ Sifətin çoxaltma dərəcəsini bildirir (dümdüz variantı da var). Düpdüz sözünün təhrifi ilə bağlıdır (dialektlərdə düppələmdüz kimi də işlədilir)
DÜBBƏ
DÜBBƏLİK

Значение слова в других словарях