DIBIR

İki yaşlı erkək keçiyə (bəzən “seyiz” anlamında da işlədilir) deyirlər. Seyiz funk­siyalı dıbır axta olur. Güman ki, “dözümlü, bərk” (dəmir kimi) anlamı ilə bağ­lıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DƏZGAH
DIQQILI

Digər lüğətlərdə