DƏBİLQƏ

I
сущ.
1. каска (головной убор в виде шлема у военных, пожарных и др. ). Mis dəbilqə медная каска, dəbilqə geyinmək надевать, надеть каску
2. шлем (старинный воинский металлический головной убор, защищавший голову). Polad dəbilqə стальной шлем
3. шишак (металлический шлем, заканчивающийся острием с шишкой)
DƏBƏRTMƏK
DƏBİLQƏLİ

Digər lüğətlərdə