DƏBİLQƏ

шлем, каска
DƏBƏRTMƏK
DƏC

Digər lüğətlərdə