DƏHLİZ

f. 1) küçə qapısı ilə pilləkən arasında aralıq yer; 2) böyük otağın yanındakı kiçik otaq; 3) koridor; 4) qulağın içindəki boşluq; orta qulaq.

DƏHƏN
DƏHNA

Значение слова в других словарях