DOĞRAM

is. Bir dəfə doğramaqdan hasil olan miqdar, yaxud doğranmış, kəsilib parçalara ayrılmış şey. Bir doğram odun gətir.
□ Doğram etmək – bax doğram-doğram etmək (“doğram-doğram”da).
[Məhbuslar:] Qurban əti tək ətimizi doğram edəcək; Ləziz təamlar bişirib xalqa verəcək. Ü.Hacıbəyov.

DOĞMAQ
DOĞRAM-DOĞRAM

Значение слова в других словарях