DUET

[ ital. ] mus. Hər biri müstəqil olmaq üzrə ikilikdə oxunan və ya çalınan musiqi əsəri. Leyli ilə Məcnunun dueti. – İştirak edənlərin sayından asılı olaraq hər bir belə ansamblın öz adı var.
İki nəfər oxuduqda buna duet, üç nəfər [oxuduqda] – terset və ya trio, dörd nəfər [oxuduqda] – kvartet və i.a.
[deyilir.] Ə.Bədəlbəyli.
Tahir ikinci dəfə gördüyü bu filmin ariya və duetlərini artıq əzbərdən bilirdi. M.Hüseyn.

DUELÇİ
DUXÓVKA

Значение слова в других словарях