DUMAÇI

is. tar. Dövlət, ya şəhər duması üzvü (bax duma).
DÚMA
DUMAN

Значение слова в других словарях