EHTİRAMSIZ

I. s. disrespectful; ~ hərəkət disrespectful manner / act

II. z. disrespectfully, in a disrespectful way

EHTİRAMLILIQ
EHTİRAMSIZCA

Значение слова в других словарях