EHTİRASLI

EHTİRASLI – SÖNÜK Ehtiraslı gözləri ilə ona odlu bir nəzər saldı (C.Əmirov); Səndə var coşqun ehtiras alovu; Yaxar atəşlərin sönük bir evi (H.Cavid).

EHTİRAMLA
EHTİŞAM

Значение слова в других словарях